Omroep Lingewaard

Extra maatregelen om gevolgen coronacrisis te verzachten

Overbetuwe: extra maatregelen om gevolgen coronacrisis te verzachten

De corona-crisis heeft ingrijpende gevolgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke, culturele, sociale en sportorganisaties. Burgemeester en wethouders van Overbetuwe nemen daarom een aantal maatregelen om de financiële gevolgen op korte termijn te verzachten. Het gaat voorlopig om de volgende maatregelen:

– De betalingstermijn voor alle betalingen aan de gemeente Overbetuwe wordt verlengd tot en met 31 juli 2020 (bijvoorbeeld leges, marktgelden, precariobelasting voor terrassen en standplaatsen)

– alle contracten, subsidies en beheervergoedingen aan sociale, maatschappelijke en culturele organisaties worden doorbetaald

– rekeningen voor huur/pacht/retributie/canon van gemeentelijk vastgoed/grond aan inwoners, ondernemers en gemeentelijke, maatschappelijke, culturele, sociale en sportorganisaties worden voorlopig niet verstuurd

– de gemeente Overbetuwe zorgt dat de rekeningen van ondernemers nog sneller betaald worden, en de gemeente blijft opdrachten uitzetten bij het lokale bedrijfsleven

De komende weken bekijkt het college welke maatregelen op de langere termijn nodig zijn. Dat hangt ook af van het verdere verloop van de corona-crisis en van de duur van de landelijke corona-maatregelen.

Eerder al maakte de gemeente bekend dat inwoners en bedrijven langer de tijd krijgen om de gemeentelijke belastingen te betalen. Inwoners krijgen automatisch uitstel tot en met 31 mei 2020, ondernemers kunnen uitstel aanvragen tot en met 31 juli 2020.

Daarnaast heeft ook de Rijksoverheid een pakket aan maatregelen voor ondernemers ingevoerd om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. Een overzicht van de maatregelen voor Overbetuwse ondernemers staat hier: https://www.overbetuwe.nl/Ondernemers/Nieuws_over_Corona_virus