Omroep Lingewaard

AZC Lingewaard: Welke partij vond wat?

Afgelopen week besloot de Lingewaardse gemeenteraad een voorstel van het college om de kaders vast te stellen voor de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) weg te stemmen. In een reeds gepubliceerd artikel zette Omroep Lingewaard voor u de situatie en achtergronden uiteen. In dit artikel leest u de door de verschillende partijen ingenomen standpunten tijdens het raadsdebat van 5 juni. U kunt dat debat via deze link ook terugzien, vanaf circa 18 minuten.

https://channel.royalcast.com/lingewaard/#!/lingewaard/20240605_1

B06 is tegen het voorstel van het college. De partij spreekt van de ‘dwangwet’ als het gaat om de Spreidingswet en koerst op het intrekken daarvan zoals in het hoofdlijnenakkoord van het nieuw te formeren kabinet is opgenomen. Haar fractievoorzitter spreekt ook tegen dat er sprake zou zijn van een wettelijke verplichting asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet kent naar zijn lezing een vrijwillige eerste fase. Tegen de tijd dat er sprake zou zijn van consequenties van besluiten, is de wet naar verwachting van B06 al van tafel. Ondertussen vindt B06 het ‘van de gekke dat het college geen participatie van inwoners voorstelt bij de locatiekeuze van het AZC’. Omwonenden wil je daarover horen, aldus de fractie. In een reactie wijst de wethouder erop dat die ruimte er in die fase wel zal zijn en bij vergunningverlening ook de mogelijkheden voor inspraak zoals gebruikelijk bestaan. Met voorstellen om in kleinere hoeveelheden asielzoekers op te vangen, stelt B06 vast dat andere partijen in herhaling vallen om opvang door te drukken. B06 is daar dan ook tegen.

CDA is voor het collegevoorstel maar heeft gedurende de debatten geconstateerd dat voor een centrale locatie met 300 opvangplekken geen meerderheid te vinden is. Daarop deed het CDA veel werk voor alternatieven, om weg te blijven van het besluit niets te doen in de opvang van asielzoekers. Toch haalde uiteindelijk een voorstel voor de uitwerking van scenario’s met 100 of 150 opvangplekken voor een minder lange periode ook geen meerderheid. Het CDA is geen voorstander van het uitstellen van besluiten en wil verantwoordelijkheid nemen voor de nood elders.

D66 is voor het collegevoorstel. De partij pleit (met steun van het CDA) voor opvang met zekerheid voor een lange termijn, om het keer op keer moeten verplaatsen van asielzoekers te voorkomen. Dat zorgt immers voor veel onrust bij asielzoekers en steeds opnieuw ergens in het land de zoektocht naar draagvlak voor de komst van een AZC. Of het college in beperkte tijd kan worden gevraagd op een goede wijze verschillende alternatieven uit te werken, betwijfelt D66. De wethouder geeft echter aan dat dat kan. Liever komt de partij toch hier en nu tot een voldoende breed gedragen compromis, dan een uitgesteld nee. Het genomen besluit vindt D66 de kop in het zand steken.

GroenLinks is voor het collegevoorstel. De partij ziet in Lingewaard met meer dan 47.000 inwoners voldoende draagkracht om ook grotere aantallen asielzoekers op te vangen. GroenLinks vraagt zich af waar de angst voor vluchtelingen vandaan komt, wetende dat er de afgelopen jaren 20 maal zoveel arbeidsmigranten naar Nederland zijn gehaald. Asielzoekers kunnen dat werk vaak goed overnemen als men hen de kans geeft ook snel aan het werk te mogen. In tegenstelling tot tijdelijke arbeidsmigranten geven asielzoekers hun inkomsten hier uit en zo zijn er vele argumenten vóór hun komst en deelname in de maatschappij, aldus GroenLinks. De partij benadrukt het nemen van verantwoordelijkheid in solidariteit met mensen die het minder hebben dan wij. Na het besluit van de raad spreekt de fractie dan ook haar teleurstelling uit over de raad.

LBL is tegen het collegevoorstel, al stelt de partij grote waarde te hechten aan het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. LBL ziet echter te weinig draagvlak in de gemeente voor het voorstel van het college en dat maakt zo’n AZC een te grote belasting. In kleinere opvanglocaties ziet LBL geen alternatief. Waar bij een AZC van 300 opvangplekken het COA de organisatie verzorgt, is bij kleinere locaties de gemeente aan zet. Dat zou een te grote druk geven op diensten en voorzieningen, die volgens LBL reeds onder druk staan vanwege beperkte capaciteit.

Lingewaard.NU is tegen het collegevoorstel. De partij wil met het maken van keuzes wachten opnieuw beleid van het te formeren kabinet. Aan de hand daarvan kunnen alternatieven zoals doorandere partijen voorgesteld, nog eens besproken worden. Later in de raadsvergadering neemt Lingewaard.NU daarin het voortouw, door het college per motie te vragen mogelijk haalbare alternatieven uit te werken richting eind 2024. Die motie vindt een meerderheid in de raad.

PvdA is blij met het collegevoorstel. Lingewaard is een krachtige gemeente die best 300 asielzoekers op kan vangen. ‘Het is schrijnend dat mensen elders buiten in het gras moeten slapen’, aldus de fractievoorzitter. De PvdA vindt het veel te voorbarig de spreidingswet hier nu terzijde te schuiven: Daarmee wordt veel mensen in Nederland tekortgedaan, en wettelijk betalen we toch ook niet nu al 21% BTW over boeken en concertkaartjes? De partij wijst erop dat Lingewaard al niet voldoet aan verplichtingen omtrent het huisvesten van statushouders. Het zou beschamend zijn het college nu terug te sturen naar de provincie met 0 als antwoord op de opvangvraag. Het lijkt dan ook heel
logisch dat Lingewaard zo’n besluit op termijn zal moeten compenseren ten opzichte van andere gemeenten, die wel asielzoekers zullen opvangen. Over alternatieve opvangsituaties op kleinere schaal is de PvdA bereid te spreken, maar pas als het daarop aankomt.

SP is tegen het collegevoorstel. Het gaat voor de partij dan vooral om de schaal van de voorgestelde locatie. De fractievoorzitter wijst erop dat Lingewaard 300 Oekraïense vluchtelingen opvangt en dat goed lijkt te doen. Daarbij gelooft de SP in de kleinschaligheid waarmee dat gebeurt. Een AZC is moeilijker in zo’n vorm te passen en dus ziet de SP de komst van een AZC niet zitten. Wel wil de partij kijken naar alternatieven, en sluit zij zich aan bij de partijen die van het college vragen daar onderzoek naar te doen.

VVD is tegen het collegevoorstel. De partij sluit zich na de debatten en beantwoording van vragen door het college aan bij de andere partijen in de raad, die drukken op de pauzeknop. De VVD hoopt naar de woorden van haar fractievoorzitter op een nieuw voorstel met verschillende scenario’s. Daarnaast is de VVD uit op meer duidelijkheid over de consequenties van het mogelijke besluit om geen opvangplekken te realiseren in Lingewaard. Men hoopt dat op termijn beter in beeld te hebben bij het nemen van beslissingen.

– Door de politieke redactie-