Omroep Lingewaard

Aanleg eerste otterholt …

Op dinsdag 24 juli heeftt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) de eerste
otterholt aan binnen het project ‘de Groen Blauwe Rijn Alliantie’. Deze kunstmatige
otterschuilplaats is bedoeld om de kwetsbare otter een veilig onderkomen te bieden. De
otterholt, die komt te liggen aan de Linge tussen Arnhem en Nijmegen, is de eerste van
in totaal veertig aan te leggen holts in Nederland en Duitsland. Bij deze feestelijke
aangelegenheid zijn heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland en
VNC-directeur Jaap Dirkmaat aanwezig.

De otter werd in Nederland in 1989 uitgestorven verklaard en is in 2002 opnieuw
geïntroduceerd. Sindsdien is de populatie aan een gestage groei begonnen en momenteel
leven er zo’n tweehonderd otters in Nederland. Er sterven echter jaarlijks circa vijftig otters
in het verkeer. Ook inteelt vormt een bedreiging voor de kwetsbare populatie. Voor de
genetische uitwisseling is het belangrijk dat de Nederlandse en Duitse otterpopulaties beter
met elkaar verbonden raken.

Otters zijn nomadische dieren die gebruik maken van verschillende verblijfplaatsen langs
waterlichamen. In ons vroegere landschap konden otters voldoende veilige, ondergrondse
verblijfplaatsen vinden, zoals tussen de holtes tussen boomwortels langs waterwegen.
Tegenwoordig zijn er echter nog maar weinig van dit soort plekken te vinden in Nederland.
Otters kunnen het hele jaar door jongen krijgen, dus ook in de winter. Door de aanleg van
kunstmatige otterholts, die in de oevers van waterwegen worden ingegraven, bieden we
otters veilige schuilplekken waar ze kunnen rusten en jongen kunnen krijgen.

Deze beschermingsmaatregel maakt onderdeel uit van het Interreg-project de Groen Blauwe
Rijn Alliantie (GBRA): een project waarbij Nederland en Duitsland samenwerken aan de
versterking van de grensoverschrijdende ecologische verbindingen voor onder andere ottersen trekvissen. De GBRA werkt daarbij samen met Waterschap Rivierenland.

Als onderdeel van het project worden zogenaamde ‘stepping stones’ gerealiseerd:
verblijfplaatsen die de migratiemogelijkheden voor aquatische diersoorten moeten
bevorderen. De veertig otterholts, waarvan er twintig in Nederland en twintig in Duitsland
komen, maken hier deel van uit, net als ijsvogel- en oeverzwaluwwanden. Binnen de GBRA
is de VNC verantwoordelijk voor de aanleg van stepping stones in Nederland. De eerste
otterholt werd aangelegd op terrein van Staatsbosbeheer.

 

Foto’s gemaakt door Frank Lambertz